Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ogłosiło przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, budynku znajdującego się przy ulicy Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję wychowawczą z pokojami treningowymi. Modernizacja obiektu ma zakończyć się do 31 lipca 2021 roku.