Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim podpisało umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” otrzymał dofinansowanie w wysokości 798 207,00 tysięcy złotych. Jego realizacja zakończy się 31 marca 2020 roku.

Celem ogólnym zadania jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia w taki sposób by były maksymalnie samodzielne i mogły uczestniczyć w życiu społecznym. Działania w projekcie są ukierunkowane na rozwijanie u beneficjentów umiejętności, dzięki którym będą oni mogli być jak najbardziej samodzielni. W niektórych przypadkach celem projektu jest utrzymanie stanu początkowego lub zatrzymanie postępującego regresu u osób najbardziej niepełnosprawnych.

Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież niepełnosprawna dodatkowo z wieloraką niepełnosprawnością w wieku od 0 do 25 roku życia z terenu powiatu kamieńskiego, gryfickiego oraz goleniowskiego. Cały projekt obejmuje zadnia, w ramach których prowadzona jest rehabilitacja ruchowa, w tym  wspomaganie wg terapii NDT Bobath, masaże, treningi wydolnościowo – krążeniowe, integracja sensoryczna. Prowadzona jest: terapia psychologiczna, logopedyczna, behawioralna, zajęcia EEG Biofeedback.

Beneficjenci korzystają z zajęć grupowych z muzykoterapii, kynoterapii, hipoterapii oraz zajęć na basenie. Poszczególne zajęcia (z wyjątkiem zajęć z hipoterapii i zajęć na basenie) odbywają się w budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim.  Zajęcia  z hipoterapii odbywają się w krytej ujeżdżalni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, natomiast zajęcia na basenie odbywają się w Ośrodku Jantar w Dziwnówku.