Blisko 340 tysięcy złotych kosztowały Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną dwa nowe samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. – Co roku ubiegamy się o środki zewnętrzne i staramy się odświeżać swój tabor – mówi Jolana Janik, stojąca na czele PSONI.

Stowarzyszenie dysponuje łącznie 8 samochodami w tym jednym autobusem. Na Mercedesy udało się uzyskać 140 tysięcy złotych dofinansowania zewnętrznego.