Prowadzisz działalność gospodarczą? W przyszłym roku zapłacisz ZUS rekordowe składki na ubezpieczenie zdrowotne wynoszące nawet 1600 zł. Po wprowadzeniu Polskiego Ładu kwota ta może wzrosnąć do wysokości 1735 zł – informuje „Rzeczpospolita”.

Ponad dwa miliony osób prowadzące działalność gospodarczą w przyszłym roku chwycą się mocniej za portfele. Wystarczy, że ich dochód przekroczy 4518 zł miesięcznie. W zależności od tego, jaką decyzję podejmie rząd, przelew do ZUS powiększy się w przyszłym roku 142 zł lub 278 zł.

Jak wylicza w rozmowie z „Rz” Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, składki wzrosną do rekordowych 1600,33 zł i to bez ujęcia zmian zawartych w Polskim Ładzie. Zaznaczyć trzeba, że jest to na razie prognoza, ponieważ dokładną wartość składki zdrowotnej poznamy w styczniu 2022 roku.

Ekspert przypuszcza jednak, że składka wzrośnie z obecnych 381,81 zł do 406,63 zł miesięcznie. – Oznaczałoby to wzrost składek z działalności o 9,8 proc., czyli 142,84 zł w porównaniu z bieżącym rokiem – komentuje Łukasz Kozłowski w rozmowie z „Rz”.

A zatem w ujęciu kwotowym składki wzrosną najwyżej od czasu reformy systemu ubezpieczeń społecznych z 1999 roku. W ujęciu procentowym składki wzrosną najwięcej od 2013 roku. Uwzględnić w wyliczeniach trzeba jednak też zmiany zaproponowane w Polskim Ładzie. Po ich wejściu w życiu przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) mogą się spodziewać wzrostu podstawy wymiaru składki – pisze „Rz”.

Obecnie wynosi ona 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku. Po wejściu w życie Polskiego Ładu wzrośnie do 100 proc. W przełożeniu na liczby oznacza to wzrost składki zdrowotnej do 542,18 zł. Nie można by jej było odliczyć od podatku. Wszystkie składki zatem wzrosłyby do poziomu 1735,88 zł (wzrost o 19,1 proc.).