Przejeżdżając przez teren Wolińskiego Parku Narodowego zastanawialiście się nad celem ustawienia przydrożnych barier? Trwa coroczny okres migracji płazów na godowiska. Pracownicy Wolińskiego Parku Narodowego od początku marca trwają więc w gotowości, a w razie potrzeby dokonują przenoszenia płazów przez jezdnię.

Niska temperatura nie sprzyja aktywności płazów, co skutkowało tym, że dziś (23.03) kiedy słupek rtęci w nocy pokazał 6 stopni rozpoczęła się ich wzmożona aktywność. – W roku bieżącym dzięki dofinansowaniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozszerzyliśmy zakres akcji. W roku ubiegłym była ona realizowana wzdłuż drogi nr 102 z Międzyzdrojów do Dziwnowa na wysokości j. Gardno. W roku bieżącym, zwiększyliśmy zakres o drugi odcinek – drogi z Wisełki do Warnowa, na wysokości j. Czajcze – tłumaczą pracownicy Parku.

Płazy są najbardziej zagrożoną dużą grupą taksonomiczną wśród zwierząt. Są one zagrożone z bardzo wielu powodów, a jednym z nich jest wzmożony ruch pojazdów samochodowych, oddziałujący na płazy bezpośrednio – powodując ich śmierć w wyniku kolizji z pojazdami. Badania pokazują, że tylko w czasie migracji wiosennych ginie od 40 do 50% osobników z populacji ropuch szarych (Beebee 1996). Już przy natężeniu ruchu wynoszącym 4 samochody na godzinę ginie 10% migrujących ropuch, a przy natężeniu 60 samochodów/godzinę straty sięgają aż 75% (Kuhn 1987). Droga wojewódzka nr 102 w okolicy j. Gardno oraz z Wisełki do Warnowa na wysokości j. Czajcze, w czasie migracji stanowi miejsce, gdzie dochodzi do znacznych strat w populacji płazów. Dlatego też podjęliśmy działania ograniczające ich śmiertelność – informują przedstawiciele parku.

fot. WPN
A. Łepek