Gdzie jest Burmistrz Golczewa? – dopytywał w trakcie ostatniej sesji przewodniczący Roman Dorniak. Bo choć Andrzeja Danieluka można spotkać spacerującego popołudniami po mieście, to ani w urzędzie, ani podczas ostatniej sesji się nie pojawił. Dziś wiemy dlaczego.

Jak poinformował mnie Lech Ferdynus, burmistrz Andrzej Danieluk przebywa na urlopie od 16 kwietnia do najbliższego piątku – powiedział w rozmowie z naszą redakcją Roman Dorniak. Odpowiedź to efekt interpelacji złożonej przez przewodniczącego Rady w trakcie ostatniej sesji.