Od 1 października wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu karnego. Nowe przepisy znacznie zaostrzają kary za najpoważniejsze przestępstwa, w tym te dokonywane na tle seksualnym. Nowela wprowadza też zupełnie nowe typy przestępstw.

Głównym elementem reformy jest podwyższenie sankcji za najcięższe przestępstwa. Od 1 października podniesiona zostanie górna granica terminowej kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat. Do tej pory kodeks karny przewidywał trzystopniową strukturę (do 15 lat, 25 lat, dożywocie) Od niedzieli wyeliminowana zostanie kara 25 lat więzienia, ale sąd będzie miał możliwość wydania wyroku skazującego na pozbawienie wolności w przedziale 15-30 lat.

Na 30 lat więzienia skazani będą mogli zostać sprawcy zabójstw oraz ciężkiego uszkodzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym. Zwiększa się też okres przedawnienia karalności: z 30 do 40 lat. Zmianom ulegnie także podejście do osób skazanych na karę dożywocia. Od 1 października zostanie wprowadzona kara bezwzględnego dożywocia, czyli bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie.

Górna granica kary za rozbój zostanie podwyższona z 12 do 15 lat pozbawienia wolności; w przypadku użycia broni będzie wynosić nawet 20 lat, podobnie jak w przypadku spowodowania poważnego uszczerbku na zdrowiu. Handel ludźmi i porwania dla okupu będą podlegać karze od 3 do 20 lat więzienia. Gdy winnym takich przestępstw udowodni się działanie „ze szczególnym udręczeniem”, to okres pozbawienia wolności wyniesie od 5 do 25 lat.

Reforma Kodeksu karnego zaostrza sankcje za poważne przestępstwa na tle seksualnym, w tym czyny pedofilskie. Za zgwałcenie dziecka sprawcy będzie grozić od 5 do 30 lat więzienia lub dożywocie. Jest to istotna zmiana, ponieważ przed nowelizacją dolna granica kary wynosiła 3 lata, a górna – zaledwie 15 lat. Co więcej, w przypadkach zgwałcenia dziecka lub popełnienia przestępstwa zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem wyłączono przedawnienie karalności.

Wprowadzono też nowe typy kwalifikacji gwałtu, za które grozić będzie kara od 3 do 20 lat więzienia. W przypadku recydywistów seksualnych, zwolnienie warunkowe będzie możliwe wyłącznie po odbyciu 75 proc. kary.

Od tej pory w Kodeksie karnym figurują takie punkty, jak „przyjęcie zlecenia zabójstwa” i „przygotowanie do zabójstwa”. Przestępstwa zagrożone są karą więzienia od 2 do 15 lat. Oprócz tego w nowelizacji uwzględniono nowy typ wymuszenia rozbójniczego: wymuszenie mienia poprzez szantaż, za co może grozić kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Surowiej karane będzie też „uchylanie się od naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem” – od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Wcześniej groziła za to jedynie egzekucja komornicza. Podwyższono również kwotę, od której kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem – z dotychczasowych 500 do 800 złotych.

„Zmiany kodyfikacji karnych w sposób zasadniczy zmieniają politykę karną wobec najgroźniejszych przestępców” – podkreślił szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.