Bijący rekordy oglądalności Ryś, którego w ostatnich dniach uwiecznił jeden z naszych Czytelników zachwyca w kolejnych częściach naszego Powiatu. Można się o tym przekonać po ujęciach uchwyconych przez Panią Agnieszkę Kobielską z Rozwarowa, która zaobserwowała i sfilmowała spokojnie kroczącego rysia.

Co warte wyjaśnienia, obecność rysia na terenie Województwa Zachodniopomorskiego nie jest przypadkowa. Wszystko w ramach projektu przywrócenia rysia na obszarze dawnego bytowania w północno-zachodniej Polsce oraz zapewnienia odpowiednich warunków dla rozwoju populacji tego gatunku.

Rysie to ściśle chronione drapieżniki, bardzo ważne dla ekosystemu. Założeniem programu jest stworzenie młodym osobnikom urodzonym w niewoli warunków umożliwiających przystosowanie się do życia na wolności, rozmnożenia ich i wypuszczenie matek z podrośniętymi kociakami. Rysie hodowane są w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie – zagrodzie pokazowo-hodowlanej. Hodowla oparta na parach rysi nizinnych z ogrodów zoologicznych, jest promocją rysia i jego reintrodukcji jako atrakcji turystycznej. Reintrodukcja rysi na wcześniej wyznaczonych optymalnych obszarach, z wykorzystaniem osobników z własnej hodowli była poprzedzona przygotowaniem młodych osobników w zagrodach adaptacyjnych.

Jednym z działań Projektu było Opracowanie ekspertyz dotyczących obszarów oraz metod reintrodukcji rysia. Efektem realizacji tego zadania jest dokument Analiza przestrzenna danych GPS z obroży rysiowych i metodyka reintrodukcji rysi” w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” wraz z wytycznymi do metodyki reintrodukcji rysi” opracowany przez dr hab. Tomasza Borowika i dr hab. Michała Żmihorskiego.