Posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Oferuję:
– przeprowadzanie odbiorów i prób szczelności
-przygotowywanie wymaganych dokumentów
-wpisy w dziennik budowy

669-990-147