Pierwotnie znajdowała się w gmachu dzisiejszego sanatorium uzdrowiskowego „Chrobry”, który został oddany do użytku w 1921 r. Niemiecka kasa pancerna, podarowana przez Bank Pekao SA, wyprodukowana w zakładzie Carla Richtera (juniora) w Myśliborzu wzbogaciła zasoby Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

W bocznym skrzydle (po lewej stronie) oddanego do użytku w 1921 r. siedzibie kamieńskich władz powiatowych (dziś sanatorium „Chrobry”) znajdowała się kasa oszczędnościowa. Po zakończeniu II wojny światowej, w polskim Kamieniu mieściła się w nim siedziba władz powiatowych i oddział Narodowego Banku Polskiego.

Po likwidacji powiatów w 1975 r. budynek dawnego starostwa został przekazany na cele lecznictwa uzdrowiskowego. Kamieński oddział NBP w drugiej połowie lat siedemdziesiątych przeniesiono do położonego w sąsiedztwie budynku Banku Spółdzielczego, a w 1986 r. do nowej siedziby przy ul. Gryfitów, która celom bankowym służy do dziś – od 1989 r. jako oddział Pomorskiego Banku Kredytowego, a obecnie Pekao SA. Kasa Richtera przenoszona była do kolejnych budynków, w których swą siedzibę miał bank. Z obecnej na Starym Mieście trafiła do naszego Muzeum.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy Bankowi Polska Kasa Opieki SA w Warszawie i Pani Agnieszce Mazurkiewicz (dyrektor jego kamieńskiego oddziału) za przekazanie zabytkowej kasy, a Panu Waldemarowi Pankowi za pomoc w jej przetransportowaniu – mówią pracownicy Muzeum.