Przedstawiciele szwedzkiej firmy Serneke odwiedzili gminę Golczewo. W trakcie spotkania, było o planach inwestycyjnych oraz o dotychczas poczynionych krokach. Goście odwiedzili szkołę w Wysokiej Kamieńskiej, która była jednym z obdarowanych podmiotów.

Aktualnie uzupełniana jest karta informacyjna przedsięwzięcia z uwagi na pytania RDOŚ Szczecin. W chwili uzyskania decyzji środowiskowej inwestor złoży wniosek o wydanie pozwolenia na budowę gdyż projekt budowlany jest już na ukończeniu. W ramach I Etapu, o który ubiega się Inwestor planuje się budowę: hali produkcji betonu, magazynu, budynku biurowego oraz hali produkcyjnej części metalowych. Inwestor zapewnił, że obiekt będzie gotowy w 12 m-cy od uzyskania pozwolenia na budowę – informuje w odpowiedzi na nasze zapytanie Maciej Zieliński.

Przedstawiciele firmy Serneke odwiedzili również szkołę w Wysokiej Kamieńskiej. Tam zapoznali się z realizacją dofinansowania otrzymanego dla istniejącego przy szkole Stowarzyszenia na rzecz Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej. Z przyznanych środków wyposażono salę informatyczną w komputery, bramki na boisku szkolnym, zabawki na placu zabaw, koszulki dla sportowców UKS Aktywni.