Są środki unijne na tworzenie nowych miejsc pracy w województwie zachodniopomorskim.  Pomóc mają w tym vouchery zatrudnieniowe dla pracodawców w wysokości 40 tys. zł. Będzie można je wykorzystać m.in. na szkolenia i pensje dla pracowników czy doposażenie stanowisk. W piątek, 28 czerwca 2024 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej Przewoda przedstawili szczegóły tego wsparcia. Jak uzyskać taki voucher? 

Ruszamy z kolejnym programem, który ma przeciwdziałać bezrobociu, a wiec temu co było kiedyś naszą plagą. Dziś ten problem nie jest już tak jaskrawy jak było to ok. 20 lat temu. Transformacja ustrojowa dotknęła nas w sposób szczególny. Upadek i likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych i gigantyczne turbulencje w branży morskiej spowodowały, że przez wiele lat mieliśmy problemy dotyczące zbudowania nowej oferty na rynku pracy. Dziś, dzięki przedsiębiorczości mieszkańców i mądrej polityce, obraliśmy dobry kierunek zmian, ale nie zwalnia nas to z obowiązku aktywizacji osób, które tej pracy potrzebują mówił na spotkaniu Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Vouchery zatrudnieniowe to kontynuacja dobrze przyjętego przez przedsiębiorców z regionu innowacyjnego instrumentu, który pilotażowo wdrażany był przez WUP w Szczecinie, wraz z 12 powiatowymi urzędami pracy dwa lata temu. Środki pozyskano w konkursie ministerialnym. Pracodawcy, którzy skorzystali z vouchera docenili wtedy szeroki katalog i łatwość uzyskania pomocy. Z voucherów skorzystało 136 pracodawców. Spośród przyjętych do projektu 165 osób bezrobotnych, 130 utrzymało ciągłość zatrudnienia przez wymagany okres 12 miesięcy.

Jak będzie w tej edycji?

Taka forma unijnej pomocy pozwala pracodawcom przygotować pracownika do wykonywania pracy na stanowisku pracy i/lub samego stanowiska pracy, a osobom bezrobotnym znaleźć pracę. Finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.

– Przywrócenie do aktywności zawodowej wymaga bardzo wielu różnych działań, dlatego stworzyliśmy takie nowe rozwiązanie, które ma wspomagać pracodawców. Przetestowaliśmy je i dzisiaj jesteśmy po wyciągnięciu wniosków i wdrażamy to narzędzie do programu regionalnego na szerszą skalę. To narzędzie już w fazie testów cieszyło się dużym zainteresowaniem i po ewaluacji dobrym wydźwiękiem – mówi dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda.

Maksymalna wartość dofinansowania z EFS+ na jeden voucher zatrudnieniowy to 40 tys. zł.

Jak starać się o voucher?

Pracodawca będzie się ubiegał o wsparcie w danym powiatowym urzędzie pracy, który realizuje projekt. Warunkiem głównym otrzymania vouchera jest zatrudnienie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP oraz zapewnienie ciągłości jej zatrudnienia przez 12 kolejnych miesięcy. Głównym celem projektów jest bowiem aktywizacja osób bez pracy, dlatego projekty PUP-ów skierowane są do osób zarejestrowanych jako bezrobotne, w tym w szczególności do osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Do tej grupy zalicza się: kobiety, osoby młode, osoby 55+, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami.

Na jakie działania voucher?

Wsparcie będzie można przeznaczyć np. na szkolenia, które pracodawca samodzielnie dopasuje do potrzeb firmy (m.in. zmiana lub dostosowanie kwalifikacji pracownika), wynagrodzenie pracownika wraz z jego pochodnymi. Z tych środków można także finansować dojazd do pracy, koszty relokacji w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. Część pracodawców może zdecydować się także na doposażenie stanowiska pracy czy zakup odzieży roboczej i środków BHP itp.

Gdzie będą dostępne vouchery zatrudnieniowe?

Vouchery dostępne będą w 16 powiatowych urzędach pracy w regionie: w Goleniowie (60 voucherów), Szczecinku (40 voucherów), Gryfinie (12 voucherów), Policach (28 voucherów), Drawsku Pom. (21 voucherów). Gryficach (50 voucherów), Sławnie (25 voucherów), Szczecinie (20 voucherów), Łobzie (26 voucherów), Wałczu (30 voucherów), Myśliborzu (15 voucherów), Świdwinie (60 voucherów), Choszcznie (15 voucherów), Świnoujściu (16 voucherów), Kamieniu Pom. (41 voucherów) oraz w Kołobrzegi (20 voucherów)

Te urzędy zostały wyłonione w konkursie przeprowadzonym przez WUP w Szczecinie, a więc instytucję pośredniczącą wdrażanie programu FEPZ. Łączną kwotę dofinansowania całego projektu to 23 945 683,08 zł. Środki te pozwolą na przyznanie 479 voucherów.