W zeszły piątek w katedrze w Kamieniu Pomorskim odbył się dziewiąty, przedostatni już koncert 57. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Kilka minut po godzinie dziewiętnastej, po zapowiedzi prowadzącego koncert Mirosława Kosińskiego, w romańsko-gotyckiej świątyni zabrzmiały organy. W dwóch częściach koncertu, w których usłyszeliśmy królewski instrument, utwory kompozytorów XVII i XVIII wieku – Johannesa Spetha, Dietricha Buxtehudego, Jana Sebastiana Bacha i jego syna Wilhelma Friedemanna zaprezentował Michał Duźniak.

Po wykonaniu ostatniego utworu artysta zszedł do katedralnego transeptu by pokłonić się publiczności, a ta nagrodziła go gromkimi brawami. Ten uznany organista młodego pokolenia, debiutujący w piątek na kamieńskim festiwalu, jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie kształcił się pod kierunkiem znanych w Kamieniu wirtuozów – prof. Juliana Gembalskiego i przedwcześnie zmarłego w ubiegłym roku prof. Witolda Zabornego. Brał też udział w wielu kursach mistrzowskich prowadzonych przez uznanych polskich i zagranicznych organistów. W 2017 r. uzyskał stopień doktora sztuki. Jest asystentem Katedry Organów i Muzyki Kościelnej na macierzystej uczelni i  współpracuje z działającym przy niej Muzeum Organów Śląskich. Uczy w Diecezjalnej Szkole Organistowskiej – Szkole Muzycznej II stopnia w Bielsku-Białej oraz w tamtejszym Diecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej. Oprócz działalności artystycznej i pedagogicznej prowadzi badania naukowe nad górnośląskim instrumentarium organowym i działalnością organmistrzów. 

Podczas piątkowego koncertu, oprócz organów, katedra kamieńska wypełniła się również muzyką instrumentów dętych blaszanych za sprawą kwintetu „Poznań Brass” w składzie: Sławomir Framski – trąbka, Tomasz Kaczor – puzon, Jacek Kortylewicz – tuba, Damian Lotycz – waltornia i Paweł Zadrożniak – trąbka. Kwintet powstał w grodzie Przemysła w 1990 r. Dwa lata później po raz pierwszy wystąpił w Kamieniu Pomorskim. Repertuar zespołu obejmuje utwory od baroku po współczesność a także muzykę rozrywkową. Największym osiągnięciem kwintetu była czwarta nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kwintetów Blaszanych w niemieckim Moers w 1995 r. Przez ponad trzydzieści lat swego istnienia zespół zagrał 1530 koncertów w kraju i Europie. Prowadzi również działalność edukacyjną przez organizowanie koncertów dla dzieci i młodzieży. 

Muzycy zaprezentowali podczas koncertu dzieła Johna Stanley’a, Antonio Vivaldiego, Petera Corneliusa, Georga Friedricha Händla, Fryderyka Chopina i Samuela Scheidta wzbudzając zachwyt słuchaczy, którzy owacjami na stojąco zachęcajacymi artystów do bisowania, podziękowali im za występ.

W piątek, 3 września, 57. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej przejdzie do historii. Podczas koncertu finałowego, który rozpocznie się tradycyjnie o godzinie 19.00 wystąpią – debiutujący w Kamieniu młody warszawski organista Dominik Łukaszewski oraz wybitny polski skrzypek prof. Krzysztof Jakowicz i jego syn Jakub również grający na skrzypcach.

Szczegółowe informacje o ostatnim tegorocznym koncercie – http://festiwalorganowy-kamien.pl/3-wrzesnia/.

Serdecznie zapraszamy!

Komitet Organizacyjny MFMOiK