Burmistrz Wolina podpisała z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego umowę na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Domysłów-Żółwino o długości 900 metrów.

W ramach zadania zostanie wykonana droga na podbudowie z kruszywa łamanego z powierzchniowym podwójnym utrwaleniem nawierzchni emulsją asfaltową. Zakres zadania obejmuje również wykonanie niezbędnych przepustów, zjazdów, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Planowany koszt całkowity inwestycji to 494.967,68zł, kwota dofinansowania 250.130,00 zł.

Źródłem dofinansowania są środki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.