Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek wystąpił o zabezpieczenie środków budżetowych na przebudowę ulicy Cmentarnej w Międzyzdrojach. Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miasta podjęto pozytywną decyzję co oznacza, że rozpoczyna się pierwszy etap prac związanych z modernizacją – przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej.

W związku z planowanym zadaniem: „Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach przebudowy drogi gminnej – ulicy Cmentarnej w Międzyzdrojach wraz z wszelkimi uzgodnieniami” Urząd Gminy Międzyzdroje  zaprasza Państwa do składania ofert na wykonanie powyższej dokumentacji w niezbędnych branżach (w szczególności branży drogowej, branży sanitarnej – kanalizacja sanitarna i wodociąg, branży elektrycznej – oświetlenie uliczne.

W skład opracowania wchodzą głównie działki nr: 43/5, 584/20 i 584/22 obręb Lubin oraz 251/1 obręb Wapnica wraz z częściami działek koniecznymi do objęcia opracowaniem w celu uzyskania wymaganych parametrów technicznych (kolizje, włączenia, projektowane skrzyżowania, konieczność poszerzenia elementów drogi lub lokalizacji jej elementów nie mieszczących się w obszarze istniejącej drogi i inne w zależności od potrzeb oraz konieczności spełnienia odpowiednich warunków oraz norm)

– Każda nowa droga to przykład inwestycji ważnej dla mieszkańców, bo wprost przekładającej się na poprawę warunków komunikacyjnych i wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkowników drogi, w szczególności pieszych.. Bardzo się cieszę, że udaje się nam wchodzić w realizację i tego celu. Zaczynamy od ulicy prowadzącej na Cmentarz drogi ważnej dla międzyzdrojan -mówi burmistrz Mateusz Bobek.

Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje
fot. Google Street Map