W Golczewie zakończyły się prace związane z przebudową modernizowanych ulic Papież Jana Pawła II oraz Jedności Narodowej w Golczewie. Przebudowa dwóch ciągów komunikacyjnych realizowana była przez firmę Kristone z Płot za blisko 2,3 mln złotych. 80% tej sumy stanowi dofinansowanie zewnętrzne, które udało się pozyskać golczewskim urzędnikom.

Nowa nawierzchnia dróg, chodniki, mała infrastruktura, miejsca parkingowe oraz kanalizacja deszczowa to tylko kilka z elementów, które zmieniły się nie do poznania. Oprócz tego gmina wymieniła przy wskazanych ulicach oświetlenie uliczne.

Przy zmodernizowanych ulicach uporządkowano również plac parkingowy na wysokości kościoła. Wszystko to wpływa na bezpieczeństwo użytkowników dróg i ciąg pieszych.

Inwestycja poprawi bezpieczeństwo użytkujących przebudowywane drogi i ciągi piesze poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych. Trwająca inwestycja jest częścią projektu pn. „Przebudowa ulic Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie wraz z robotami powiązanymi” finansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.