Nie ma lepszego wskaźnika obrazującego kondycję finansową samorządu niż poziom nadwyżki operacyjnej. Czasopismo branżowe wspólnota sprawdziło jej poziom w przeliczeniu na mieszkańca we wszystkich samorządach w Polsce. Nas interesują dane z Powiatu Kamieńskiego, a te pokazują historyczne wręcz przeskoki dla okolicznych Gmin. 

Wartość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych wskaźników obrazujących sytuację finansową jednostki samorządowej. Decyduje o możliwościach rozwojowych, o tym, ile środków możemy przeznaczyć na nowe przedsięwzięcia (najczęściej na inwestycje, choć może się zdarzyć, że zdecydujemy się na rozwój projektów wymagających głównie nowych wydatków bieżących) po zaspokojeniu bieżących potrzeb wydatkowych.

Autorzy w rankingu posługują się wskaźnikiem nadwyżki operacyjnej netto. Uwzględnia się więc nie tylko różnicę między wielkością bieżących dochodów i bieżących wydatków (obu definiowanych tak jak w ustawie o finansach publicznych i oficjalnej klasyfikacji budżetowej), ale także wielkość spłat wcześniejszego zadłużenia. Prezentowany wskaźnik pokazuje wartości średnie z ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2020–2022 r.)

Miasta Powiatowe
Gmina Kamień Pomorski w kategorii miast powiatowych zanotowała awans ze 134 miejsca aż na 18. Nadwyżka w przypadku gminy wyniosła 706 złotych.

Miasteczka:

Gmina Dziwnów to wicelider rankingu w kraju. Finanse samorządu wykazują aż 3057 złotych nadwyżki operacyjnej. Zaskoczenia tu raczej nie było, gdyż samorząd w ubiegłym roku znajdował się na tej samej pozycji

Gmina Międzyzdroje wskoczyła z 24 na 3. miejsce tabeli przygotowanej przez autorów rankingu. Z kwotą 2923 w niewielkim stopniu ustępuje swojemu sąsiadowi zza miedzy.

Gmina Wolin zanotował skok z 462 pozycji na 75 miejsce. Nadwyżka zanotowana przez samorząd wyniosła 758 złotych.

Gmina Golczewo zanotowała awans z 569 pozycji na 391. miejsce. Nadwyżka samorzadu wyniosła 327 złotych.

Największy skok zanotował świerznowski samorząd. Gmina z 911. miejsca przeskoczyła na 117 pozycję! Nadwyżka wyniosła tam 964 złote.