Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Szczecinie poszukuje świadków w sprawie mającej miejsce w 1952 r. w okolicach Kamienia Pomorskiego zbrodni komunistycznej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, w postaci zabójstwa Józefa Bosia, przez funkcjonariuszy WUBP w Szczecinie, co stanowiło poważną represję polityczną wobec osoby o odmiennych poglądach politycznych.

Jak wynika z ustaleń Józef Boś ps. Lot był uczestnikiem konspiracji niepodległościowej w grupie Władysława Łukasiuka ps. Młot, działającej na Podlasiu/Lubelszczyźnie. Zagrożony aresztowaniem w 1947r. przeniósł się na teren Pomorza Zachodniego, gdzie kontynuował działalność konspiracyjną. W roku 1948 został aresztowany przez PUBP w Kamieniu Pomorskim, lecz zdołał zbiec i ukrywał się do 1952r., prowadząc działalność skierowaną przeciwko kolektywizacji wsi. Posługiwał się fałszywymi dokumentami na nazwisko Franciszek Wilczak.

W latach 1948-1952 Józef Boś ukrywał się w okolicach wsi: Krzepocin, Krzemykowo, Mechowo, Chomino, Ciesław, Świeszewo, Kukań, Rybokarty, Dobrzyń. Korzystał przy tym, z bardzo dużej pomocy, wpierającej go społeczności miejscowej. Został prawdopodobnie zastrzelony, przez funkcjonariuszy WUBP w Szczecinie, w dniu 11.09.1952r., w okolicach Krzepocina. Miejsce pochówku pozostaje nieznane.

Oddziałowa Komisja poszukuje świadków mogących mieć wiedzę o tych zdarzeniach, także pochodzącą z przekazów, obecnie nie żyjących już osób.
Wszystkie takie osoby uprasza się o kontakt z OKŚZpNP IPN w Szczecinie:

tel. 91 312 94 03 lub 06;
faks 91 312 94 05;
e-mail: marek.rabiega@ipn.gov.pl;
listownie: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 70-470 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 7

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o poszukiwaniu świadków w powyższej sprawie. Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziale naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Szczecinie – prok. ​Marek Rabiega ​

Michał Ruczyński
Asystent Prasowy
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie
ul. Janickiego 30, 71-270 Szczecin
tel. 91 48 49 822, 880 346 231