8 lutego na Wydziale  Biotechnologii i Hodowli Zwierząt  25 – Słuchaczy UTW w Golczewie uczestniczyło  w wykładach i ćwiczeniach dotyczących tematyki: Prebiotyki i probiotyki w diecie człowieka. Były to zagadnienia dotyczące żywności funkcjonalnej jako modyfikatora organizmu człowieka, znaczenie przeciwnowotworowe, przeciwosteoporotyczne,  hipocholesterolemiczne.

Zapoznaliśmy się   także z chorobami odzwierzęcymi   z najbardziej popularnymi pasożytami: nicienie, tasiemce, pierwotniaki, stawonogi. Ciekawym doświadczeniem była obserwacja pasożytów  pod mikroskopem, poznaliśmy metody zapobiegania chorobom.

Kolejnym  ważnym tematem była analiza wpływu czynników środowiskowych na ciśnienie krwi oraz tętno człowieka. Zajęcia zostały wzbogacone  symulatorami funkcji mięśnia sercowego, dokonując pomiarów skorzystaliśmy także z porad dotyczących przeciwdziałaniu nadciśnienia tętniczego.  

Dodatkowo  warsztaty:   „Co o mleku krowim, kozim i produktach powinniśmy wiedzieć?”  Degustacja z poznaniem ciekawych produktów. Bezpłatne warsztaty i wykłady połączone z obiadem,   to niezwykły czas edukacyjny i integracyjny nie tylko słuchaczy UTW ale   integracja z pracownikami naukowymi uczelni. Za miesiąc kolejne spotkanie  w dniu 08.03. 2019r. na wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.

Dzięki pozyskanym środkom, oferta jest  dostępna przede wszystkim dla osób których często koszt dojazdu wraz z opłatą za zajęcia jest zbyt wysoki.  Korzystając z zaproszenia do października br. będziemy realizować program, który wpłynie na rozwój intelektualny i społeczny, rozbudzi chęć do dalszego zgłębiania wiedzy.  Zajęcia w formie warsztatów i laboratoriów poszerzą naszą wiedzę praktyczną, będziemy mogli rozwijać i realizować swoje zainteresowania oraz brać udział w niecodziennych zajęciach edukacyjnych, realizować się artystycznie.  Projekt zajął wysokie 4 miejsce na liście rankingowej wśród 211 pozytywnie ocenionych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dzięki nawiązanej współpracy z ZUT w Szczecinie,  zostaliśmy zaproszeni do realizacji II edycji projektu  pt. „Trzeci Wiek Technologicznie” w UTW w Golczewie za co serdecznie dziękujemy!

Opracowanie i foto – Janina Kołodzińska
prezes UTW w Golczewie