Trwają prace związane z realizacją projektu „Rekreacja z historią w tle. Centrum Słowian i Wikingów – Etap II”. Działanie to jest prowadzone przez Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych i współfinansowane jest z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

Projekt odpowiada na istotne problemy okolicy takie jak, brak całorocznej oferty turystycznej, brak pożądanego poziomu zatrudnienia mieszkańców w sektorze około turystycznym, brak całorocznej bazy edukacyjno – warsztatowej połączonej z funkcją gastronomiczną, konieczność dostosowania okresów działalności kulturalno – turystycznej do warunków atmosferycznych, brak pożądanego rozwoju lokalnego ruchu turystycznego, niski odsetek turystów pobytowych w regionie gdyż przeważają pobyty trwające do 24 h oraz ograniczone możliwości rozwoju gospodarczego.

W chwili obecnej kontynuowana jest budowa obiektów rekonstrukcyjnych, wzorowanych na zabudowie z okresu XIII – XIV wieku. Nawiązuje to także do ciekawego okresu w historii Wolina, a mianowicie do czasów nadania miastu praw miejskich i jego przynależności do Hanzy – średniowiecznej unii gospodarczej ważnych miast handlowych Europy. Założenie realizowane będzie na wyspach pomiędzy Recławiem i Wolinem, a przewiduje budowę 10 mniejszych drewnianych domów warsztatowych z zapleczem sanitarnym oraz dużego domu o charakterze warsztatowo – gastronomicznym, w którym odbywać się będą zarówno różnego rodzaju wystawy, jak i szkolenia, warsztaty, czy konferencje.

fot. Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów