W kamieńskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych trwa realizacja kolejnego projektu pod nazwą „Kamień w zmysłach”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6, wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Uczestnikami projektu są uczniowie klas gastronomicznych, zarówno technikum jak i szkoły branżowej oraz technikum hotelarskiego.  Mają oni możliwość skorzystania z wielu dodatkowych zajęć i kursów, m.in. barmana, baristy, dietetyka czy carvingu.

Ogromną korzyścią płynącą z realizacji projektu, jest doposażenie szkolnych warsztatów i pracowni technologicznych w sprzęt gastronomiczny najwyższej jakości. Ponadto w trakcie realizacji jest profesjonalna pracownia hotelarska, odwzorowująca pokój hotelowy, która dodatkowo, na potrzeby zajęć, wzbogaciła się o tablicę multimedialną. W szkole powstała druga pracownia informatyczna. Obecnie obie pracownie dysponują 30 nowoczesnymi komputerami ( po 15 stanowisk w klasie), które niebawem zostaną wzbogacone o programy hotelarskie i gastronomiczne.

Organizator