Rosnące ceny węgla i problemy z jego zakupem zaprzątają głowę wielu z nas. Gmina Międzyzdroje, aby umożliwić mieszkańcom wymianę starych kotłów na inne źródło ciepła, jak i termomodernizację, dzięki której zatrzymają w swoich mieszkaniach więcej ciepła,  postanowiła dołączyć do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” i uzyskać dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Jest to kolejny etap, po pilotażowym programie w woj. zachodniopomorskim, dzięki któremu zainteresowani przystąpieniem do programu właściciele mieszkań, mogą starać się o bezzwrotne wsparcie, w wysokości ustalonej na poziomie od 15 tys. zł do nawet 37 tys. zł.

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania, prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, Plac Ratuszowy 1, w celu wypełnienia ankiety (formularz można pobrać ze strony  www.miedzyzdroje.pl lub bezpośrednio w Referacie Ochrony Środowiska Gospodarki Komunalnej, I piętro, pok. 105. Wypełnione ankiety będą przyjmowane do 15.10.2022r.

Szczegółowych informacji udziela Pani Edyta Zygan pod nr tel. 91 327 56 56, email: um_edytazygan@miedzyzdroje.plsrodowisko@miedzyzdroje.pl lub osobiście w pok. 105, I piętro.