O symbolice Wielkiej Nocy, przesłaniu jakie niesie Zmartwychwstanie Chrystusa oraz ucztowaniu przy wielkanocnym stole rozmawialiśmy z Ks. Dziekanem proboszczem Dariuszem Żarkowskim.

Przed nami ważny czas w Kościele

Dariusz Żarkowski: To najważniejsze święta w liturgii kościoła. To czas męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Te święta nadają tak naprawdę cały głęboki sens naszej wierze. W piśmie świętym odnajdujemy takie słowa, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna by była nasza wiara. Rzeczywiście zmartwychwstanie jest istotą naszego codziennego życia. Bo nawet my zmagając się z cierpieniem, grzechem czy krzyżem, wszystko ukierunkowujemy na przyszłość, czyli zmartwychwstanie.

Jakie przesłanie niosą Święta Wielkanocne?

To przede wszystkim orędzie i nadzieja życia. Zmartwychwstanie daje taką nadzieję. Trudno byłoby się oswoić z brakiem nadziei na przyszłość czy śmierć. Osoba która myśli o tym, że śmierć jest zakończeniem egzystencji człowieka może przeżywać głęboki stres, a nawet i rozpacz. Chrześcijanin przez to, że idzie za Chrystusem przez mękę, śmierć ku zmartwychwstaniu przeżywa śmierć inaczej. Nie jest ona unicestwieniem człowieka, zamknięciem jego działania i obecności ale progiem, którym przechodzimy do innej rzeczywistości. Chrystus nam obiecał „że w domu Ojca jest wiele mieszkań”. Dla wierzący, niewierzących, dla każdego z nas, bo każdy ma miejsce u Boga. Wykorzystajmy to, przygotowując się do Świąt Wielkanocnych przez to, że będziemy żyć nadzieją na zmartwychwstanie. 

Czyli Wielkanoc to nie tylko święconka i wspólne ucztowanie?

Święta Wielkanocne to przede wszystkim spotkanie z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym. Można przeżywać święta w taki sposób, że stół będzie zastawiony, będziemy mieli wolne i odpoczniemy, przeżyjemy chwilę relaksu. To nic nie ma wspólnego ze świętami Wielkiej Nocy, bo ich istotą jest przeżywanie ich z Jezusem Chrystusem. Czasem trudno mi jest zrozumieć pewne osoby, które w Wielką Sobotę przychodzą z koszykami pełnymi pokarmów na pobłogosławienie, a już nie mają czasu żeby przyjść w niedzielę na Eucharystię Mszy Świętej. To świętowanie ogranicza się niestety tylko do spotkania, spożywania jedzenia gdzie Jezus Chrystus oddalony jest na plan dalszy. A to on jest fundamentem przeżywania każdej chwili świątecznej, która ma zawierać i poczęstunek i stół i rozmowy. 

Co Ksiądz Dziekan chciałby życzyć mieszkańcom naszego Powiatu?

Życzę wszystkim przeżycia duchowego Świąt Wielkanocnych, doświadczenia bliskości drugiego człowieka, załagodzenia spraw które nas męczą, niech Jezus Chrystus który potrafi powiedzieć swoim oprawcom z krzyża słowo przebaczenia będzie dla nas wzorem. Abyśmy potrafili odnieść się do drugiej osoby, z którą mamy trudne relacje, powiedzieć jej „przepraszam” i byśmy w te święta powrócili do radosnego, duchowego przeżywania swojego życia w przyszłości.