Mariusz Błaszczak pozostanie szefem MON w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Marlena Maląg zostanie nową minister rozwoju i technologii, Szymon Szynkowski vel Sęk będzie szefem MSZ, a pracami resortu sprawiedliwości pokieruje Marcin Warchoł. Znamy skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego.

Uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu Mateusza Morawieckiego trwa w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego.

Jak przekazał wcześniej rzecznik rządu Piotr Müller, „premier Mateusz Morawiecki skierował do Prezydenta RP Andrzeja Dudy wniosek o powołanie nowej Rady Ministrów. Zgodnie z zapowiedzią – podkreślił – w jego skład wejdą eksperci, zarówno osoby, które do tej pory nie pełniły funkcji politycznych, jak i politycy specjalizujący w swoich obszarach”.

Wskazał ponadto, że w składzie nowego rządu ponad połowę będą stanowiły kobiety. Kilka stanowisk – w porównaniu z poprzednim rządem Mateusza Morawieckiego – zostanie utrzymanych.

Z kolei Dorota Bojemska, która pokieruje resortem rodziny i polityki społecznej, to działaczka społeczna, od 2019 r. przewodnicząca Rady Rodziny przy MRiPS.

Na czele Ministerstwa Spraw Zagranicznych stanie Szymon Szynkowski vel Sęk, który odpowiadał dotąd za resort ds. Unii Europejskiej. Paweł Szefernaker, który zostanie szefem MSWiA, do tej pory był wiceministrem.

Resorem aktywów państwowych pokieruje Marzena Małek, która od 2022 r. była dyrektor generalną w MAP. Ministrem Edukacji i Nauki zostanie Krzysztof Szczucki, który w latach 2020-2023 był prezesem Rządowego Centrum Legislacyjnego.

Szefem resortu finansów będzie Andrzej Kosztowniak, który był przewodniczącym Komisji Finansów Publicznych w poprzedniej kadencji Sejmu, a ministerstwa funduszy i polityki regionalnej – Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która w latach 2019-2020 już stała na czele resortu.

Ministrem Infrastruktury będzie Alvin Gajadhur, który od 2017 r. pełnił funkcję Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Dotychczasowa pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska stanie na czele Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Szefową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostanie Dominika Chorosińska, posłanka i aktorka, która zasiadała w komisji kultury i środków przekazu.

Na czele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanie dotychczasowa wiceminister Anna Gembicka, a polska szpadzistka, była mistrzyni Europy i świata Danuta Dmowska-Andrzejuk pokieruje pracami resortu sportu i turystyki.

Szefem resortu sprawiedliwości zostanie były wiceminister Marcin Warchoł. Ministrem Zdrowia zostanie – zgodnie z ustaleniami RMF FM – Ewa Krajewska, która od 2021 r. była Głównym Inspektorem Farmaceutycznym.

Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostanie natomiast Izabela Antos, która od 2018 r. pracuje w KPRM – najpierw jako dyrektor Departamentu Instrumentów Rozwojowych, a od 2021 r. jako wiceszefowa. Jacek Ozdoba, który dotychczas był sekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, zostanie ministrem-członkiem Rady Ministrów.

Teraz premier będzie miał dwa tygodnie na uzyskanie w Sejmie wotum zaufania dla swojego rządu.