Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej podsumowuje rok na stanowisku. Jak mówi Sylwia Brzęczkowska, był to trudny czas pełen wyzwań, który mimo wielu przeciwności oraz brudnej kampanii dyskredytującej spółkę, udaje się realizować zamierzone działania oraz rozszerzać rynek działania.

Miną rok od objęcia przez Panią funkcji prezesa zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim.

Tak dokładnie 23 maja 2023 zostałam powołana na funkcję Prezesa Zarządu najpierw przez formę oddelegowania a następnie poprzez powołanie już na kadencję.

Czy na początku coś szczególnie Panią zaskoczyło w Spółce?

Być może zadziwię tu Państwa ale nie. Mam bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu i współzarządzaniu Spółkami komunalnymi. Cieszę się bardzo ,że poprzedni zarząd kontynuował Mój pomysł na Spółkę który zostawiłam w roku 2011. Próbowaliśmy wtedy  wyjść Spółką na rynki zewnętrzne – szczególnie w zakresie gospodarowania odpadami stałymi i nie skupiać się tylko na rynku gminy Kamienia Pomorskiego. Dziś obsługujemy w tym zakresie gminę Kamień Pomorski, Gryfice, Golczewo i Świerzno. W październiku 2023 znów przeszliśmy pakiet przetargów które dla nas zakończyło się pozytywnie. Ale zostało mi pozostawionych dużo otwartych projektów które należy kontynuować po poprzednim zarządzie bo to dobry kierunek. 

Czy może Pani to rozwinąć?

Chcemy wyspecjalizować Spółkę w zakresie zagospodarowania odpadów w kierunku gospodarki osadami ściekowymi. Mamy odpowiednią lokalizację – oczyszczalnia zlokalizowana jest poza obszarami zabudowanymi, ma tereny co jest najważniejsze. 

Prace rozpoczęliśmy od wznowienia pozyskania Certyfikatu na wprowadzanie do obrotu środka poprawiającego nawóz albo środka wspomagającego uprawę roślin. Decyzję tą musimy uzyskać od Ministra Rolnictwa. Procedurę pozyskiwania tego certyfikatu z niewiadomych dla mnie przyczyn zawieszono. Po uzyskaniu certyfikatu będziemy mogli przyjmować osady z okolicznych gmin zamieniając je na produkt. Zakładam że do końca 2024 roku zaczniemy przystosowywać infrastrukturę na oczyszczalni. 

Mam pomysł również na działkę po byłej siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. Szczecińskiej ale pozwólcie Państwo że chwilę zostawimy to dla siebie aby przedstawić już gotowy produkt wraz z finansowaniem. 

Czy może się Pani odnieść do brudnej kampanii dotyczącej PGK?

Kiedy obejmowałam funkcję Prezesa Zarządu zdawałam sobie sprawę, że pierwszy rok będzie rokiem przedwyborczym i cokolwiek bym nie zrobiła to zostanie to niezauważalne. Ale kampania wyborcza która się odbyła kosztem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej naprawdę mnie zaskoczyła. 

Ja skupiłam się w kampanii na przeprowadzeniu przede wszystkim pracowników przez tą kampanię. A oni skupili się na tym aby mnie przeprowadzić i tak wzajemnie się wspieraliśmy. 

Ale nie Powie Pani że tematy które poruszano w kampanii wyborczej pozostały dla Pani obojętne?

Kampanie wyborcze rządzą się swoimi prawami, mnie tylko zaskoczyło to że wbrew wszelkiej wiedzy i doświadczenia ze strony kandydatów na określone funkcje czy radnych czy Burmistrzów oceniano moją pracę na podstawie wyrwanego zdania z jakiegoś dokumentu. Robiono to aby wzbudzić niepokój wśród mieszkańców.  Wybory się skończyły, Spółka ma swoje plany i konsekwentnie będzie je realizować. 

Chodzi o temat taryf za dostarczaną wodę i odbiór ścieków?

Tak, jednak temat jest tak obszerny że pozwolę sobie szczegóły pozostawić na osobną informację, tak aby mieszkańcy mieli pełną uporządkowaną wiedzę. Może chronologicznie – taryfy za wodę i ścieki weszły w życie 20 maja 2023 roku na okres 3 lat. Weszły w życie na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ze zmianami – z mocy prawa. 

Instytucja Polskie Wody wydała decyzję odmowną zatwierdzeniu taryf dnia 13 marca 2023, po ustawowym terminie w której tą decyzję mogła wydać. I tu rozpoczął się konflikt. Należy zwrócić uwagę w tym miejscu, że nie jesteśmy jedyną Spółką w takiej sytuacji. PGK 20 maja 2023 roku wprowadziła taryfy w życie w sposób na który pozwala jej wspomniana wyżej ustawa.

Z uwagi na niepokój jaki wystąpił na wniosek grupy radnych zorganizowana została sesja Rady Gminy na której szczegółowo Przedsiębiorstwo wyjaśniło jak taryfy zostały wprowadzone jakiej są wielkości i jakie będą kolejne etapy postępowania. Poinformowaliśmy radnych, że w naszym przypadku tylko Sąd może rozstrzygnąć czy Przedsiębiorstwo ma racje czy Polskie Wody. Niestety niektórzy kierując się pobudkami tylko sobie znanymi postanowili dalej temat „prowadzić” i używać go jako swoiste paliwo wyborcze – choć teraz tylko i wyłącznie w tej sprawie może wypowiedzieć się sąd

Zawiła sytuacja – a czy można było tych taryf nie stosować? 

Tak bardzo zawiła i skomplikowana, ja ze swojej strony bardzo proszę mieszkańców o cierpliwość i zrozumienie. Będę ich informować o decyzjach jakie pozostałe instytucje podjęły.

Samej taryfy niestety nie można było wycofać, bo decyzja o formie jej wprowadzenia zapadła w marcu 2023 roku. Poza tym to nie jest moje prywatne widzi mi się – ja muszę stosować przepisy ustawy. 23 maja 2023 roku taryfa już obowiązywała. 

Te procesy trwają bardzo długo. Ale Prezes Zarządu nie podejmuje decyzji żadnej  w swoim prywatnym imieniu tylko musi bazować na przepisach prawa. Jeżeli ktoś twierdzi że można było postąpić inaczej niech wskaże przepis zastosowania innej formy wprowadzenia taryfy za wodę i ścieki. 

To był trudny czas, jednak nie załamała Pani rąk. Postrzega Pani Przedsiębiorstwo jak i jego otoczenie w bardzo optymistyczny i pozytywny sposób.

Oczywiście , mamy nowe rozdanie bardzo liczę na owocną współpracę z nowymi Radnymi Gminy Kamień Pomorski. Wśród radnych zasiada mój kolega po fachu Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dziwnowie. Analizując dane Spółki którą zarządza w KRS jest to Spółka przychodowo mniejsza o połowę  PGK Sp. z o.o.. Przychód zakładu wodociągów i kanalizacji wynosi 10 mln zł przy 20 mln naszego PGK. Również zakres terytorialny PGK jest dużo większy niż zakładu w Dziwnowie o trzy gminy w tym jedną dużą jakim są Gryfice – jednak problemy z jakimi się spotykamy są podobne. Liczę na współpracę i zrozumienie zwłaszcza ze strony tego Radnego. 

Jeżeli takiej współpracy nie będzie to liczę chociażby na merytoryczną dyskusję. Oprócz oczekiwania na merytoryczną współpracę pragnę podkreślić że Spółka ma swoje plany i zamierza je realizować. I właśnie ta perspektywa rysuje się optymistycznie na przyszłość. 

W gminach w których odbiera Pani nieczystości stałe też zmieniła się władza. 

Tak w Gryficach, ale myślę że z nowym Burmistrzem również nawiążemy pozytywną współpracę. Jeszcze nie miałam okazji z Panem Burmistrzem i nową Panią Wiceburmistrz rozmawiać. Myślę że spotkanym się niebawem. Natomiast z Gminą Świerzno i Golczewo współpracujemy parę lat z przerwami i tu musze powiedzieć że współpracę postrzegam bardzo pozytywnie. 

Co chciałaby Pani powiedzieć na koniec Mieszkańcom?

Przed Nami wiele pracy, pracy w której Przedsiębiorstwo również bierze swój udział. Chciałabym pozmieniać wizerunek rond – dodać im koloru. Chciałabym zmienić wizerunek Parku Jana Pawła II. Bo jest to przepiękny park z którego korzystają mieszkańcy Kamienia Pomorskiego i nasi turyści przyjeżdżający do uzdrowiska. To są takie małe przyziemne marzenia mieszkańca, oprócz tych wielkich inwestycji i projektów związanych z infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną, które zamierzam realizować.