Jak mówi Adam Celiński, przekształcenie w 2019 roku zakładu budżetowego w spółkę MPGK sp. z o.o. na celu miało przede wszystkim zwiększenie zakresu działań, możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych i poprawę jakości świadczonych usług – co dziś, jak dodaje udało się osiągnąć.

Wysokie wymagania jakie postawiła przed nami Burmistrz Ewa Grzybowska udało się sukcesywnie na przestrzeni lat wykonać. Zrealizowaliśmy wiele inwestycji, których podsumowanie w najbliższym czasie opublikujemy, a dziś chcemy się skupić na poprawie jakości wody. We wspomnianym okresie modernizacją objęte zostały wszystkie stacje uzdatniania wody. Zakres prac był różny, od doraźnych remontów poprzez kompleksowe modernizacje. Co najważniejsze, w każdej stacji odnotowaliśmy znaczącą poprawę wyników jakości wody – wskazuje prezes Adam Celiński wyliczając inwestycje.

Wykonanie na zlecenie gminy Wolin budowy sieci wodociągowych na odcinku Wisełka – Żółwino – Domysłów oraz Domysłów – Domysłów Kolonia, a także Kołczewo – Sierosław, w połączeniu z modernizacją stacji uzdatniania wody w Wisełce umożliwiły dostawę wody do miejscowości takich jak: Domysłów, Żółwino, Warnowo, Chynowo, Sierosław, a w przyszłości również Zastań. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wisełce była kompleksowa i objęła swoim zakresem cały proces technologiczny uzdatniania wody, skończywszy na montażu agregatu prądotwórczego, który w przypadku braku prądu w sieci, zagwarantuje zachowanie ciągłości dostawy wody z powyższego ujęcia.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wolinie polegała na poprawie jakości uzdatnionej wody, a także zabezpieczeniu wyeksploatowanego budynku stacji. Wyremontowano 2 z 4 filtrów pionowych poprzez wymianę i uzupełnienie odpowiednią granulacją i rodzajem piasku kwarcowego oraz masy katalitycznej. Wymieniono pompy głębinowe, zmieniono sposób płukania filtrów pionowych. Na instalacji wody surowej oraz uzdatnionej zamontowane zostały 3 generatory pneumoimpulsów w celu wytrącenia węglanu wapnia z wody surowej i uzdatnionej. W najbliższych miesiącach wyremontowane zostaną pozostałe 2 filtry.

Chcę podkreślić, że jako Spółka wykonujemy zadania bieżące, ale także i te przyszłościowe o charakterze strategicznym, a naszą ambicją jest by realizowane inwestycje, gwarantowały najwyższą jakość świadczonych usług. Oficjalnie badania w sposób dobitny potwierdzają, że obraliśmy właściwy kierunek działań! Nie rozumiem, dlaczego przez ostatnich 18 lat nie wykonano niezbędnych modernizacji stacji uzdatniania wody i jeśli ktoś pomyśli, że były zbyt kosztowne, to dla przykładu podam, że modernizacja filtrów wyniesie ok. 100 tysięcy złotych. Uważam, że dalszy komentarz jest zbędny. Jak już wspomniałem wcześniej naszym celem nadrzędnym jest jakość, dlatego z uwagi na duży stopień zużycia obiektu i urządzeń na stacji uzdatniani w Wolinie podjąłem decyzję o ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę nowej stacji uzdatniania wody w Wolinie. Szacujemy, że pozwolenie na budowę nowej stacji otrzymamy do końca bieżącego rokudodaje Prezes Adam Celiński.