Burmistrz polecił naszej spółce wykonanie koncepcji zaopatrzenia w wodę miejscowości Kukań. Wbrew temu co oceniają lokalni, lub nawet jak ostatnio widziałem w mediach regionalni politycy, temat wcale nie jest taki prosty. Jeśli bierzemy pod uwagę najbliższe ujęcie wody w Górkach Pomorskich, należało najpierw ustalić możliwości eksploatacyjne ujęcia wody.

Jest to lokalne ujęcie o niskich możliwościach eksploatacyjnych ustalonych średniodowbowo na 36m3/dobę już w dużej mierze wykorzystanych.  Nadzór hydrogeologiczny na naszą prośbę stwierdził, że istnieje jeszcze nieznaczna rezerwa eksploatacyjna możliwa do wykorzystania na cele związane z zaopatrzeniem w wodę miejscowości Kukań.

Kolejnym naszym działaniem w tej sprawie będzie aktualizacja planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ostatnio przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 15 grudnia 2017 r. W ramach aktualizacji uchwały mamy zamiar uzupełnić wspomniany plan o trzy zadania inwestycyjne Przebudowę osadnika Imhoffa w Buniewicach, przebudowę oczyszczalni ścieków we Wrzosowie i właśnie budowę sieci do miejscowości Kukań.

Po podjęciu uchwały przez nową Radę Miejską, będziemy musieli uzyskać decyzję lokalizacyjną celu publicznego, wykonać kompletną dokumentację budowlano-wykonawczą i uzyskać pozwolenie na budowę. Nikt nas z tej procedury nie zwolni, gdyż zgodnie z prawem budowlanym sieci przesyłowe powyżej jednego kilometra właśnie tego wymagają. Mogę zrozumieć zniecierpliwienie Mieszkańców Kukania, jednak nikt nie dopuści wody do spożycia z wodociągu, który został wybudowany na skróty.

Trzeba tutaj zaznaczyć, że ujęcie w Górkach, z którego miałaby by być zasilana w wodę osada jest naszą własnością od niedawna, gdyż ujęcie zostało odkupione od przedsiębiorstwa z Nowogardu po długich negocjacjach.

Mieszkańców można zrozumieć, natomiast nie jestem w stanie pojąć dlaczego portal ikamien wypisuje kłamstwa, że jakoby cyt.: „woda do Kukania jest dostarczana w baniaku plastikowym przeznaczonym do przydomowej oczyszczalni ścieków z naklejonym napisem „woda pitna”. To nie tylko kłamstwo, ale także pomówienie, gdyż zbiornik którym dostarczamy wodę ma wymagane atesty PZH. Wyraźnie Pan Redaktor portalu ikamien, który niedawno przegrał proces z naszą Spółką, bardzo lubi spotykać się z nami w Sądzie. Niebawem będzie miał ku temu sposobność.

Adrian Guranowski