W Dniu Sołtysa Mateusz Morawiecki zapowiedział 300 złotych dodatku do emerytury dla sołtysów. Premier zapowiada, że projekt ustawy „wkrótce ujrzy światło dzienne”.

– Rząd PiS postanowił przygotować ustawę o specjalnym dodatku do emerytury w wysokości 300 zł dla wszystkich sołtysów, którzy przez odpowiedni czas byli tymi sołtysami. Ta ustawa wkrótce ujrzy światło dzienne – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami Jasła. Swoją deklarację złożył w Dniu Sołtysa.

Dodatek miałby być wypłacany po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Jego kwota wynosiłaby 2,5 proc. minimalnego wynagrodzenia za każdą kadencję, maksymalnie – 10 proc. najniższej krajowej. Obecnie minimalna płaca w Polsce wynosi 3490 zł, a od 1 lipca ma wzrosnąć do 3600 zł brutto. Nie wiadomo, kto miałby wypłacać dodatek. Co ważne, projekt zakłada także, że sołtysi byliby traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Byliby oni objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i otrzymywaliby dietę.