Prace porządkowe na terenie wokół domu jednorodzinnego – koszenie trawy, odśnieżanie…
Wykonywanie drobnych prac konserwatorskich.
Dbanie o teren zielony wokół domu (pielęgnacja ogrodu – sadzenie, przesadzanie, podlewanie, odchwaszczanie).
Wymagania, jakie stawiam kandydatom to:
Bardzo dobra organizacja czasu.
Umiejętności manualne.
Odpowiedzialność za powierzone mienie.
Kultura osobista – osoba bez nałogów.
Mile widziane rekomendacje.
Osobie zatrudnionej oferuję:
Bardzo dobre warunki zatrudnienia – praca stała, zakwaterowanie, całomiesięczne w domku na terenie posesji ( bez dodatkowych osób)
Bardzo dobre warunki płacy – uzgodnione osobiście.
Swoje aplikacje proszę składać osobiście w biurze firmy REUS, ul. Orzeszkowej 8C, 72-400 Kamień Pomorski (tel.913820501).