Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Szczecinie informuje, że prace w tunelu nad Świną są cały czas na najwyższych obrotach. Dziesiątki kilometrów przewodów, światłowodów, wiele czujników i urządzeń) czyli „system nerwowy” tunelu musi być też w pełni sprawdzony i przetestowany.

W komorze startowej, na wyspie Uznam, trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach technicznych oraz ewakuacyjnych. Na rampie i w samym tunelu drążonym powstaje instalacja hydrantowa. Hydranty rozmieszczone będą co 75 metrów, naprzemiennie, po obu stronach tunelu. W części rampowej montowane są także panele aluminiowe, tworzące elewację. Zasłonią one ściany szczelinowe i instalacje, które są po nich prowadzone i zapewnią łatwy demontaż w przypadku serwisowania instalacji czy kontroli stanu ścian szczelinowych. Zamontowano wentylatory strumieniowe.

W budynkach stacji transformatorowych czy Biura Centrum Obsługi prowadzone prace instalacyjne oraz wykończeniowe, w tym montaż urządzeń wyposażenia czy stolarki drzwiowej. W wentylatorni VC1 montowane są tłumiki oraz konstrukcja wraz z żaluzjami wentylacyjnymi. Na placu budowy rozpoczął się demontaż hali prefabrykacji.

Wyjścia ewakuacyjne wykonane w technologii mrożenia są uszczelniane, tak samo jak prefabrykaty, z których wykonana jest galeria ewakuacyjna pod jezdnią. Całość konstrukcji jest czyszczona, a ściany doszczelniane.

W komorze odbiorczej na wyspie Wolin trwają prace wykończeniowe przy konstrukcjach wewnętrznych, natomiast w budynku Stacji Trafo TK2 wykonywane są przede wszystkim prace instalacyjne. Trwają roboty drogowe, w tym infrastruktury drogowej czy rekultywacja terenu. Plac budowy jest porządkowany.