Dzięki podpisanemu porozumieniu między Urzędem Morskim w Szczecinie a Gminą Międzyzdroje, trwa remont nabrzeża południowego w basenie rybackim, w morskim porcie w Lubinie. Przypominamy, że umowa na wykonanie prac została podpisana pod koniec stycznia br., a pracę mają potrwać do końca maja. Wykonawcą prac jest  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ” Hydrobud” Adam Dzik z Ustronia Morskiego. Całkowity koszt robót to 2.692.470,00 zł.

Chciałbym przypomnieć, że przebudowa nabrzeża Południowego w basenie Rybackim w morskim porcie w Lubinie jest jednym z elementów inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno , Niechorze, Lubin, Trzebież”. Warto podkreślić, że cały projekt, w którego skład wchodzą jeszcze: przebudowa falochronów (zachodniego i wschodniego) wraz ze wschodnim umocnieniem brzegowym w Mrzeżynie, przebudowa dwóch rybackich nabrzeży postojowych w Trzebieży oraz rozbudowa pomostu rybackiego nr 1 w Niechorzu, jest realizowany z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” – zaznacza burmistrz Mateusz Bobek.

Zaznaczamy, że łączny koszt całego projektu, jak również kwota dofinansowania wynosi około 45 mln złotych, a głównym inwestorem projektu jest Urząd Morski w Szczecinie.

Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje