Od kilku tygodni członków kamieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykonuje sukcesywnie wolontariacką pracę dla Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Dwa razy w tygodniu, słuchacze przychodzą do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  aby w jej zaciszu wyszukiwać  artykuły  dotyczące Kamienia Pomorskiego zamieszczone na łamach Głosu Szczecińskiego  od 1969 roku. Wszystkie zebrane wycinki prasowe przedstawiające całokształt życia będą wykorzystane do tworzonego w Muzeum archiwum  prasowego artykułów  związanych z  Kamieniem Pomorskim i jego okolicami.

UTW Kamień Pomorski