Ośrodek Wypoczynkowy „Wielki Błękit” w Łukęcinie zatrudni osobę na stanowisku Parkingowego.

W okresie od m-ca maja do m-ca października praca polega na dozorze terenu i aut znajdujących się na parkingu oraz utrzymanie czystości w miejscu pracy. W pozostałym okresie praca polega na dozorze terenu i wykonywaniu drobnych prac w terenie. Istnieje możliwość zatrudnienia osoby będącej na rencie, bądź emeryturze.

Szczegółowe informacje odnośnie warunków zatrudnienia można uzyskać pod numerem tel. 602-27-83-15. Zapytania można również kierować na adres e-mail: marketing@wielkiblekit.info.pl, na który można przesłać również Cv.