Poszukuję osoby do prac porządkowo-konserwatorskich (koszenie terenu, małe naprawy usterek, dbanie o porządek).
Kilka dni w miesiącu.
Wolin