Wymagamy:

Obywatelstwo polskie

Min. 18 lat

Internet

Dobre posługiwanie się telefonem lub komputerem

Oferujemy:

Brak sztywnych godzin

Zapewniamy dostęp do materiałów szkoleniowych

Gotowe schematy działania

Mentora , Który wszystko Ci pokaże oraz będzie cały czas Ci pomagać

Gotową bazę klientów

Wynagrodzenie min. 3000 zł , przy pracy 2-3h dziennie (im więcej pracujesz, tym

większe masz zarobki).

Zaczynamy od kilkudniowego szkolenia – za udział już na start dostajesz 1000 zł.

W naszym projekcie nic nie inwestujesz.