Zakład Usług Publicznych w Golczewie informuje, że w dniu 24 sierpnia br. została opublikowana na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (link poniżej) decyzja zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Golczewo na okres trzech lat.