55 mln złotych po stronie dochodów, 63 mln złotych po stronie wydatków. Ustępujący Burmistrz Międzyzdrojów przedstawił budżet gminy na 2019 rok. Planowany deficyt budżetu w kwocie blisko 8 mln złotych ma zostać pokryty z wolnych środków oraz pożyczki w kwocie 2,8 mln złotych.

W przyszłorocznym budżecie oprócz corocznych wydatków oświatowych, pomocy społecznej itp. zaplanowano również przebudowę ulic południowo zachodniego kwartału, przebudowę drogi powiatowej Zalesie – Wapnica – Lubin, termomodernizację obiektów szkolnych na terenie gminy, zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach, budowę sieci wodociągowej w ul. Okrągłej w Wapnicy, zakup specjalistycznego samochodu dla ZOŚ.