Prawo i Sprawiedliwość dawkuje napięcie przed referendum dotyczącym relokacji migrantów. Partia na swoim profilu facebookowym będzie przez kolejne dni ujawniać pytania, które pojawią się w kwestionariuszu. Dzisiaj opublikowano pierwsze z nich.

Pierwsze pytanie ujawnione na profilu facebookowym przez Jarosława Kaczyńskiego referendum brzmi: Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?

W pierwszej połowie czerwca kraje UE przyjęły stanowisko do negocjacji pakietu migracyjno-azylowego z Parlamentem Europejskim – przy sprzeciwie Polski i Węgier. Stanowisko nie mówi o obowiązkowej relokacji, ale „obowiązkowej solidarności”. Polega ona na tym, że choć „żadne państwo członkowskie nie będzie nigdy zobowiązane do przeprowadzania relokacji”, to „ustalona zostanie minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do UE, do państw członkowskich mniej narażonych na tego rodzaju przyjazdy.