Urząd Miejski w Międzyzdrojach zaprezentował program odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 1.07.2018 r. do 31.08.2018 r.

Zgodnie regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki (worki) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów (wg harmonogramu odbioru). Pojemniki ( worki) muszą być udostępnione ( wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika ( worka) przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:

1) wystawione pojemniki ( worki) nie mogą być lokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów,
2) wystawione pojemniki ( worki) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

TERENY MIEJSKIE:
Odpady komunalne niesegregowane ( zmieszane)
Odpady komunalne segregowane (frakcja sucha)
Odpady komunalne ulegające biodegradacji
(w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych, odpady zielone)

Dzień Tygodnia Lokalizacja odbioru
poniedziałek

czwartek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kościuszki, Krasickiego, Ludowa, Pomorska, Promenada Gwiazd, Światowida, Książąt Pomorskich, Traugutta, Tysiąclecia  P.P., Campingowa, Turystyczna, Działki ogrodowe.
wtorek

piątek

 Bohaterów Warszawy, Parkowa, Komunalna, Kopernika, Mickiewicza, Rybacka, Krótka, Morska, Zdrojowa , Plac Neptuna, Myśliwska, Nowomyśliwska, Bałtycka, Wolińska 1, Bukowa, Gintera, Kolejowa, Przy Wodociągach, Stroma, Wiejska, Leśna, Lipowa, Konopnickiej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Norwida .
środa

sobota

Niepodległości, Skłodowskiej,  Dąbrowskiej, Orzeszkowej, Słowiańska, Ustronie Leśne, Za Torem, Cmentarna, Góra Filaretów, Mieszka I, Zwycięstwa.
poniedziałek

Piątek

Punkty handlowe– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz teren plaży miejskiej.

SZKŁO
(odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach)

1 raz w tygodniu – sobota

7.07.2018 r., 14.07.2018 r., 21.07.2018 r., 28.07.2018 r.
4.08.2018 r., 11.08.2018 r., 18.08.2018 r., 25.08.2018 r.

TERENY WIEJSKIE
Odpady komunalne niesegregowane ( zmieszane)
Odpady komunalne segregowane (frakcja sucha)
(papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)
Odpady komunalne ulegające biodegradacji
(w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych, odpady zielone)

środa Biała Góra, Grodno I, Grodno II, Grodno III , Lubin, Wapnica, Wicko, Zalesie.

SZKŁO
(odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach) 1 raz w miesiącu I sobota miesiąca

7.07.2018 r.  – 4.08.2018 r.

Wioletta Sosińska
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej