Strażacy z Kamienia Pomorski, Jarszewa oraz Rozwarowa zostali zadysponowani do pożaru nieużytków w Kukułowie (gm. Kamień Pomorski).

Ogień objął kilka arów nieużytków. Na całe szczęście strażacy zapobiegli jego dalszemu rozprzestrzenianiu.

Pamiętajmy, że wypalanie nieużytków, łąk, pastwisk, ugorów i trzcinowisk jest praktyką niebezpieczną dla życia, zdrowia i mienia, zakazaną, a także nieuzasadnioną agrotechnicznie. Ten proces prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza zostają zahamowane.