Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RGZW w Szczecinie zawarło umowy z firma Budimex S.A. na przebudowę obiektów przeciwpowodziowych na Odrze granicznej. Celem robot jest poprawa  bezpieczeństwa podczas zimowego lodołamania. Kontrakty dotyczą przebudowy systemu ostróg i budowli regulacyjnych na odcinkach Odry w rejonie Osinowa Dolnego, Gozdowic – Starej Rudnicy, Kostrzynie nad Odra Górzycy i na wysokości Słubic. Modernizacja obejmie odcinek rzeki o długości łącznie około 24,4 km. 

To zadanie otwierające Odrę na świat. Z punktu widzenia śródlądowego, ale i pod kątem bezpieczeństwa mieszkańców 

Przebudowa obiektów przeciwpowodziowych na Odrze zapewni bezpieczeństwo  ludności mieszkającej w dorzeczu Odry. Znacznie poprawi  warunki przepływu rzeki, ograniczy możliwości powstawania zatorów lodowych i umożliwi prowadzenie akcji lodołamania. Lodołamanie jest bowiem najskuteczniejszym narzędziem walki z powodziami zimowym. Zatory lodowe, które gromadzą się w obrębie  Dolnej i Środkowej Odry stanowią poważne zagrożenie powodziowe dla terenów przylegających.  W ramach inwestycji  na prawym brzegu Odry zaplanowano również przebudowę istniejących ostróg, budowę tamy podłużnej i opasek brzegowych. Przebudowa ostróg polegać będzie na ich wydłużeniu lub skróceniu, nadaniu budowlom regulacyjnym odpowiedniej rzędnej korony i wyprofilowaniu skarp.

   – Zadanie na które podpisywana jest dzisiejsza umowa rozpoczyna projekt kontynuacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. To nasz priorytet, przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ale też otwiera kierunek żeglugowy górnej Odry. To kolejna ważna umowa, którą podpisujemy, która otwiera Odrę na świat i staje się dowodem na to, że inwestycje śródlądowe są naszym priorytetem zarówno pod kątem gospodarczym jak i z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców regionu – mówił Marek Gróbarczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.  

Wody Polskie zapewniają: to inwestycja z poszanowaniem środowiska i natury

To zadanie istotne z punktu widzenia corocznej akcji lodołamania, którą koordynują Wody Polskie w Szczecinie: – Poprawiamy głębokości, czyli warunki nawigacyjne dla lodołamaczy, które są jedynym skutecznym narzędziem do walki z zatorami lodowymi. Jak popłynie lodołamacz, to znaczy, że również barki i statki żeglugi śródlądowej mogą swobodnie płynąć – mówi Krzysztof Woś, Wiceprezes Wód Polskich obecny podczas konferencji prasowej w Szczecinie. – Natura przypomina nam niejako te miejsca, które zostały zaniedbane inwestycyjnie – dodał Prezes Woś, wskazując, że to właśnie ostrogi na Odrze Granicznej są czynnikiem wpływającym na nurt rzeki oraz na jej bezpieczeństwo w czasie mrozów. 

– To zadanie realizowane według najwyższych standardów ochrony środowiska. Pojawiają się różne nieprzyjazne głosy z zagranicy, że jest to zadanie naruszające bezpieczeństwo fauny i flory. Stanowczo to dementujemy. Na każdym etapie Wody Polskie uzyskiwały wszelkie wymagane pozwolenia. Możemy powiedzieć, że to jedno z najlepiej przygotowanych zadań pod kątem ekologicznym, ono Odrę wzbogaci, a nie będzie doprowadzać do jej degradacji – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. 

Inwestycja realizowana jest przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). Projekt ten współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Wsparcie finansowe zapewnił również budżet państwa i Fundusz Spójności (Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2023).Inwestycja realizowana będzie na terenie województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2023 r. Inwestycja jest warta ponad 247 milionów złotych.