W sobotę Wapnicy nad Jeziorem Turkusowym, Nadmorski UTW w Międzyzdrojach zorganizował imprezę integracyjną, na której oprócz studentów  UTW z Międzyzdrojów, byli członkowie UTW Nowogardu i Kamienia Pomorskiego. Było dla ducha i dla ciała. Gospodarze przygotowali quiz wiedzy historycznej o okresie międzywojennym z okazji przypadającej w tym roku100 letniej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę ( Kamień zajął drugie miejsce) oraz dodatkową dogrywkę między prezesami z UTW  Nowogard i Kamień ( wygrał Kamień Pomorski).

W pięknym plenerze nad jeziorem Turkusowym można było się wspaniale zrelaksować wśród przyjaciół z innych Uniwersytetów i wspólnie pobawić przy muzyce. Była też okazja aby zaprezentować wszystkim z UTW Kamień – zespół wokalny „Fantazja”, który dzięki opiece Pani Jolanty Przybycień -dyrektor Kamieńskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kamieniu Pomorskim, nabrał nowego brzmienia.

Impreza była współfinansowana ze środków w ramach Umowy nr O.524.2.2018.AS1 o wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kamień Pomorski w 2018 roku zgłoszonego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia203 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sferze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pod nazwą: „Organizacja sportowych i kulturalnych spotkań ”.