Dzień 21 marca w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym działającym w strukturze PSONI, był szczególnie radosny i kolorowy. Pożegnanie zimy i przywitanie wiosny związane jest bowiem z miłymi przeżyciami wszystkich przedszkolaków. Przyjście nowej pory roku -wiosny jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda.

Nie zabrakło również prac plastycznych, dotyczących pierwszych zwiastunów wiosny. Na zajęciach przedszkolaki z pomocą nauczycieli wykonały Marzanny, które są symbolem zimy. Historia Marzanny sięga bardzo dawnych czasów i wiąże się z boginią słowiańską, która symbolizowała zimę. Niezależnie od imienia, kukła nosiła określoną symbolikę i miała magiczne znaczenie. Kolorowy przemarsz, głośne śpiewanie piosenek, czy granie na grzechotkach pomagały witać Wiosnę w naszym mieście.

Dzień 21 marca to także Dzień kolorowej skarpety, czyli Dzień Zespołu Downa. Kolorowe skarpetki to symbol solidaryzowania się z osobami z Zespołem Downa. Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Celem jest podniesienie świadomości na temat życia i potrzeb osób z Zespołem Downa. Dzieci z Niepublicznego Przedszkola bardzo chętnie wzięły udział w tej pięknej i jakże ważnej akcji dotyczącej wszystkich osób z Zespołem Downa.

Julita Szeliga- Dyjak