Powiatowy Urząd Pracy zachęca do składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim.

Projekt jest skierowany do osób: w wieku 18 -29 lat, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim jako osoby bezrobotne zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Priorytetowo są traktowane osoby bezrobotne znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy takie jak: długotrwale bezrobotni, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach. Rekrutacja uczestników do projektu jest prowadzona w sposób ciągły.

Wnioski oraz kryteria można pobrać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim oraz Punkcie Obsługi w Wolinie lub na stronie internetowej w dokumentach do pobrania podjęcie działalności gospodarczej:

KLIKNIJ, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI lub zadzwoń 513 348 146