Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje, iż pozyskał dodatkowe środki finansowe na aktywizację osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamieńskim. 

Fundusze ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 można przeznaczyć na następujące formy wsparcia:

 • Pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe.
 • Staże.
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 • Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 • Prace interwencyjne.
 • Szkolenia.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia oraz należą do co  najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby, które ukończyły 50 rok życia,
 • długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach  (tj. posiadające wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie i nie posiadają wykształcenia policealnego lub pomaturalnego),
 • kobiety.

Rekrutacja uczestników projektu jest prowadzona w sposób ciągły. Wnioski oraz kryteria dotyczące poszczególnych form można pobrać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim oraz Punkcie Obsługi w Wolinie lub na stronie internetowej:
https://kamienpomorski.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 38 20 285

 • Staże – wewnętrzny: 30
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – wewnętrzny: 26
 • Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – wewnętrzny: 26
 • Prace interwencyjne  – wewnętrzny: 29
 • Szkolenia – wewnętrzny: 28

Zachęcamy do składania wniosków!

źródło:
Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim