Starosta Kamieński podjął decyzję o powołaniu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Rada zostaje powołana na czteroletnią kadencję z zadaniami zgodnymi z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem Rady jest wspieranie osób niepełnosprawnych w powiecie, poprzez inspirowanie przedsięwzięć mających na celu integrację zawodową i społeczną oraz realizację praw tych osób. Ponadto, Rada będzie opiniować projekty powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, oceniać ich realizację oraz opiniować projekty uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu, biorąc pod uwagę ich skutki dla osób niepełnosprawnych.

W składzie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych znalazły się następujące osoby:

  1. Małgorzata Klimkowska – przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Wolin,
  2. Ewelina Katowicz – przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Golczewie,
  3. Beata Wejda – przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Kamień Pomorski,
  4. Monika Sienkiewicz-Wdowiak – Przedstawiciel Urzędu Gminy w Świerznie,
  5. Jolanta Janik – przedstawiciel organizacji pozarządowej PSONI w Kamieniu Pomorskim.

Starosta Kamieński wyraził swoje poparcie dla powołania Rady, podkreślając, że działania na rzecz osób niepełnosprawnych są priorytetem dla lokalnej społeczności. Rada będzie pełnić ważną rolę we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, mając na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych oraz ich integrację z lokalnym środowiskiem.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych będzie spotykać się, aby omówić działania i inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych, jak również dokonywać oceny ich realizacji. Działalność Rady może przyczynić się do lepszego zrozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pomóc w opracowywaniu skutecznych strategii wsparcia dla tej grupy społecznej.