W czwartek w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim odbyło się podpisanie umowy w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Celem główny projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie e-usług administracji samorządowej związanej  z infrastrukturą informacji przestrzennej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W ramach umowy dokonany zostanie zakup sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania systemowego niezbędnego do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów informatycznych. Szacunkowy koszt realizacji projektu dla Powiatu Kamieńskiego wyniósł 1.717.382,20 złotych, w tym wkład własny 119.713,06 złotych.