Zarząd Powiatu Kamieńskiego zwrócił się z prośbą o pomoc do wszystkich okolicznych gmin, o rozważenie możliwości udzielenia Powiatowi Kamieńskiemu wsparcia finansowego, które wynosiłoby 106 tys. złotych. Środki uzyskane w ten sposób, stanowiłyby połowę wkładu własnego do zakupu niezbędnego sprzętu do usprawnienia pracy personelu oraz bezpieczeństwa hospitalizowanych.

Spółka Szpital w Kamieniu Pomorskim zakończyła 2022 rok z minimalnym zyskiem. – Jednakże, aby powyższa decyzja mogła faktycznie wpłynąć na długoterminową działalność leczniczą szpital niezbędną dla mieszkańców Powiatu Kamieńskiego oraz dla gości odwiedzających nasz region, trzeba wprowadzić przedsięwzięcia, które pozwolą nam ten cel osiągnąć – czytamy na stronie Powiatu.

Jak wskazuje starosta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom zarówno hospitalizowanym, jak i korzystającym z usług medycznych w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej, utrzymania diagnostyki na odpowiednim poziomie, a także usprawnieniu pracy personelu szpitala niezbędny jest nowy sprzęt medyczny, w który należy wyposażyć placówkę.

Chodzi o aparat USG, który miałby trafić do poradni ginekologiczno – położniczej, aparat stacjonarny USG do pracowni RTG, klimatyzatory dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, niezbędny sprzęt medyczny dla poradni okulistycznej, holtery i EKG dla poradni kardiologicznej.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim, pismem zwrócił się z prośbą do Gmin z Powiatu Kamieńskiego o rozważenie możliwości udzielenia Powiatowi Kamieńskiemu wsparcia finansowego, które wynosiłoby 106.500,00 zł na poszczególną Gminę. Tworząc partnerstwo pomiędzy gminami, powiatem i szpitalem, możemy zadbać o zdrowie naszych mieszkańców. Koszt planowanej inwestycji wyniesie ok. 1.278.000,00 zł z czego 50% czyli 639.000,00 zł pokryje Powiat Kamieński. Zależy nam na zapewnieniu naszej społeczności lokalnej i naszym gościom opieki medycznej na najwyższym poziomie, dlatego dołożymy wszelkich starań, aby nie zawieść Państwa zaufania – czytamy na stronie Powiatu.