O jej przebudowie mówi się od ponad roku, a wszystko wskazuje na to, że wcale może nie dojść do skutku. Mowa o planowanej modernizacji odcinka Recław – Laska, na którą to udało się pozyskać powiatowi kamieńskiemu środki z kilku różnych źródeł. Po odwołaniu jakie wpłynęło do SKO uchylono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wydaną przez Burmistrza Wolina.

Łączny koszt przebudowy drogi oszacowano na kwotę 3,6 mln złotych. Powiat Kamieński dołoży do zadania 600 tysięcy złotych. Sporą pulę miały stanowić środki zewnętrzne. W grudniu 2017 roku uchwalając budżet, Rada przesądziła o przebudowie. Wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze, aby po modernizacji drogi na odcinku Skarchowo – Dusin, także fragment Recław – Laska doczekał się przebudowy.

21 listopada 2017 roku Burmistrz Wolina wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Od tej decyzji jedna z Mieszkanek złożyła odwołanie.

Jak udało się ustalić naszej redakcji, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Burmistrza Wolina. SKO nie bazowało jednak na zarzutach przedstawianych przez Mieszkankę, mówiących o potrzebie wytyczenia nowej trasy, niewycinaniu drzew oraz ratowaniu nietoperzy, a braku opinii z nowo utworzonej instytucji Wody Polskie. Na etapie składania dokumentów, nie było to wymagane gdyż ta instytucja nie istniała.

Decyzja Kolegium oznacza, że wszystkie procedury musza rozpocząć się od nowa. Proces odsunie się w czasie o kilka miesięcy i niewykluczone, że Powiat straci w ten sposób uzyskane dofinansowanie zewnętrzne.