W kadencji 2014-2018  Powiat Kamieński zrealizował następujące inwestycje, których wartość wyniosła ponad 17,1mln zł. W wyniku skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych, większą część wydatków inwestycyjnych (51,36%) sfinansowano ze źródeł zewnętrznych, m.in. z budżetu państwa, środków Unii Europejskiej, budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz  sponsorów. Część inwestycji drogowych zostało zrealizowanych przy współfinansowaniu z gmin w formie 50% na 50%. Ponadto, dzięki racjonalnej gospodarce finansowej, dług powiatu został zmniejszony o 9 601 574,13 zł.

Rok 2015 inwestycje ogółem: 1 500 988,59 zł, w tym dofinansowanie 622 429,70 zł
– Zakupiono samochód ciężarowy  dla ZDP – koszt 199 260 zł
– Remont komina i modernizacja instalacji co w budynku ZDP  – koszt 48 900,00 zł
– Wykonanie chodnika w m.Wisełka przy ul. Warnowskiej – koszt 52 900 zł, w tym dofinansowanie z Gminy 30 000 zł
– Budowa chodnika w m. Sibin – koszt 13 449,31 zł
– Częściowa wymiana stolarki okiennej w ZSP w Wolinie – koszt 38 485,94 zł
– Remont budynku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubinie – koszt 159 260,29 zł, dofinansowanie 79 488 zł
– Remont budynku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisełce – koszt 916 177,10 zł, dofinansowanie 512 941,70 zł
– Zakup wyposażenia do kuchni w POW Wisełka  – koszt 24 189,59 zł
– Częściowa wymiana stolarki okiennej oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie – koszt 25 968,66 zł
– Remont I i II kondygnacji budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach 15 000,00 zł
– zakup wyposażenia do kuchni Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach – koszt 7 397,70 zł

Rok 2016  inwestycje ogółem: 1 316 818,77 zł, w tym dofinansowanie: 636 028,39 zł
– Przebudowa mostu przez rzekę Wołczę w m. Krzepocin – koszt  461 700 zł, dofinansowanie 215 975 zł
– Budowa chodnika w Wisełce, ul. Warnowska   koszt 57 600 zł,  dofinansowanie 30 000 zł
– Budowa chodnika w Uninie  –   koszt   15 000 zł, dofinansowanie 7 500 zł
– Budowa chodnika w Mechowie  –   koszt   100 000 zł, dofinansowanie 95 000 zł
– Budowa chodnika w miejscowości Upadły  –   koszt   72 300 zł, dofinansowanie 60 650 zł
– Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZDP – 52 717,00 zł
– Wymiana windy  w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie – koszt   437 904,46 zł, dofinansowanie 209 764 zł
– Budowa kompleksu boisk sportowych w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Wisełce – koszt 39 705,78 zł,  dofinansowanie 17 139,39 zł
– Wykonanie cokołu w budynku POW, przyłącza wody oraz  utwardzenie i ogrodzenie terenu wokół budynku POW Wisełka – 79 891,53 zł

Rok 2017 inwestycje ogółem: 10 031 207,51 zł, w tym dofinansowanie: 6 308 587,57 zł
– Przebudowa ulicy Słowiańskiej w Wolinie. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 590 685,83 złotych, dofinansowanie 1 589 698,69 zł
– Przebudowa mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z na odcinku Skarchowo – Dusin. Koszt inwestycji wyniósł 6490572,58 złotych. Była to największa inwestycja drogowa Powiatu w ostatnich latach. Dofinasowanie 4 145 995,69 zł
– Budowa chodnika w Wołowcu  –   koszt   116 626 zł, dofinansowanie 58 313 zł
– Budowa chodnika w miejscowości Wrzosowo – koszt 55 000 zł
– Budowa chodnika w Kodrąbiu  –   koszt   97 160,37 zł, dofinansowanie 48 580,19 zł
– Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie – koszt 145 978 zł, dofinansowanie 80 000 zł
– Remont budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim koszt 279 541,25 zł, dofinansowanie 120 000 zł
– Modernizacja boiska sportowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach i zakup sprzętu sportowego – koszt 34 000 zł, dofinansowanie 16 000 zł
– Utwardzenie nawierzchni przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisełce koszt 54 900 zł
– Remont Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim – koszt 681 720,37 zł, dofinansowanie 250 000 zł
– Wymieniono kotły grzewcze w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie – koszt 89 800 zł
– Wymieniono część instalacji elektrycznej w budynku ZSP w Benicach – koszt 125 333,17 zł, a także dokonano wymiany zbiornika ciepłej wody użytkowej – koszty 31 471,61 zł
– Wybudowano zewnętrzne schody ewakuacyjne  w obiekcie Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach –  koszt 97 634,88 zł
– Zakupiono samochód ciężarowy do 3,5t dla ZDP – koszt 36 600 zł
– Zakupiono serwer i sprzęt komputerowy   – koszt 104 183,45 zł

Rok 2018 inwestycje ogółem:  4 282 594,00, w tym dofinansowanie: 1 232 480,91 zł
– Budowa chodnika w Darzowicach – koszt 70 000 zł, dofinansowanie 35 000 zł
– Przebudowa ul. Morskiej w Łukęcinie – koszt 50 000 zł
– Budowa chodnika w miejscowości Kołczewo przy ul. Wolności – koszt 30 000 zł, dofinansowanie 15 000 zł.
– Budowa chodnika w miejscowości Ciesław – koszt 9 100 zł, dofinansowanie 4 550 zł
– Budowa chodnika w miejscowości Krzepocin – koszt 64 000 zł, dofinansowanie 32 000 zł
– Budowa chodnika w miejscowości Chomino – koszt 83 000 zł, dofinansowanie 41 500 zł
– Budowa chodnika w miejscowości Sulikowo – koszt 15 000 zł, dofinansowanie 7 500 zł
– Budowa chodnika w miejscowości Unibórz – koszt 100 000 zł, dofinansowanie 80 000 zł
– Budowa chodnika w miejscowości Kłodzino – 60 000 zł, dofinansowanie 30 000 zł
– Przebudowa chodnika na ul. Jagiełły przy ul. Basztowej w Kamieniu Pomorskim – koszt 50 000 zł
– Budowa chodnika w miejscowości Lubin – w trakcie realizacji – koszt 100 000 zł, dofinansowanie 50 000 zł
– Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Racław-Skoszewo-Siniechowo, dojazdowej gruntów rolnych w miejscowości Zagórze – koszt 250 000 zł
– W trakcie realizacji – przebudowa mostu nad rzeką Wołczą w Mechowie 1 200 000 zł, dofinansowanie 582 400 zł
– Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1039Z Kłęby-Włodzisław – koszt 1 840 000 zł, dofinansowanie 300 030,91 zł
– Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1005Z Kołczewo-Kodrąb-Unin – dokumentacja 45 000 zł
– Zakup ciągnika dla ZDP – koszt 199 752 zł
– Wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem na budynku ZDP w Wolinie przy ul. Słowiańskiej 2 – koszt 125742 zł
– Budowa boiska na terenie ZSP w Wolinie 111 000 zł, dofinansowanie 54 500 zł

Ponadto udało się pozyskać duże wsparcie w wysokości 3 059 339,76 złotych na realizację projektów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie. Środki będą wydatkowane do 2020 roku. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019.